Kontakta oss nu!

Byggskadeteknik

Specialiserade på byte av syll och golvkonstruktioner!

Denna hemsida har medvetet mycket text. Det för att vi skall kunna hjälpa dig med information över vad som kan vara problem när man drabbats av fukt och mögelskador eller kanske enbart kan känna en källarliknande lukt. 

Det är mer en regel, än ett undantag att det finns problem i hus byggda på 70- och 80-talet. Många människor som lever i dessa hus vet själva inte om att deras hus tillhör riskgruppen "Sjuka hus". Det är först vid en grundlig besiktning av fastigheten vid ett köp eller försäljning, som det kan dyka upp till många människors förtvivlan. Gårdagens byggteknik gjorde det fullt möjligt att bygga in problem i husen. Oftast genom okunskap, men även genom slarv. Imregnerat virke lades direkt på betong plattan eller grunden, med bristfällig eller ingen fuktspärr alls. Sedan byggdes dessa hus väldigt täta vilket gjorde att de utan den naturliga ventilationen, ,som finns i äldre hus, blev stillastående luft och om det då fanns fukt i marken, vilket det gör i många fall, så börjar problemen. 

Det kanske bara avfärdas som som lite källarlukt, men när besiktningsmännen mäter fukthalten i ytterväggarna, brukar det vara vanligt att man redan är drabbade av skador i syllarna, och även om man inte har fukt, så är lukten från impregnerad syll frän på gränsen till elak, men med fukt kommer mögelskador. Därför rekommenderar de flesta kunniga besiktningsmännen utbyte av impregnerad syllar i de flesta fall.

Ett annat problem som skapar fukt och mögel är de uppreglade golven, som även finns i många hus. När det inte finns någon ventilation eller bristfällig sådan, så kan det bli problem. På länken Husets svaga punkter hittar Ni information över hur ni kan förebygga, men även vad som kan vara problem. Leta gärna runt på de andra sidorna på denna hemsida , så kommer ni att lära er en hel del om syll, golv, fukt, mögel och hur man kan åtgärda detta.

Byggskadeteknik är ett företag från Helsingborg som har funnits med sedan slutet av 80-talet och som specialiserat sig på att åtgärda fukt och mögelskador i fastigheter, då med främsta inrikningen på byte av syllar och golvkonstruktioner

Om ni är en av dem som bor i ett hus som tillhör de ovannämnda, så går jorden inte under för att dessa problem finns. Vi har erfarenheten av att rätta till det som gjordes fel och det nya rotavdrag 2009, gör det möjligt för dig att få 50% rabatt på arbetskostnaden upp till en viss nivå för din hantverkares arbetskostnad. Genom en skattereduktionen som gäller för arbetskostnaderna för reparationer, om- och tillbyggnader, och underhåll av småhus och bostadsrätt. Större delen av kostnaden kring byte av syll är arbetskostnad.  Mer information om hur du kan använda dig av dett avdrag vid sylllbyte finner du under fliken ROTavdraget. Priser för våra tjänster får du via offert och om du kontaktar oss.

Vi som äger och arbetar i Byggskadeteknik har funnits med i branschen sedan mitten av 80-talet och arbetade fram en egen och bättre lösning vid syllbyte, vilket gör att du får bort fuktproblemet i syllarna och även bibehålla värmen vid golvet.

Byggskadeteknik har under åren åtgärdat ett antal tusen objekt i Skåne med vår egen konstruktion, då främst villor, barndaghem, skolor och kontor, där vi har sanerat bort det tryckimpregnerade virket som oftast användes i syllarna i fastigheter byggda under främst 70- och 80-talet. Därför har vi många års erfarenhet av att åtgärda de så kallade ”sjuka husen” med specialinriktning på fukt och mögelskadade väggar och golv, där syllarna och golvkonstruktionen utgör de största problemen. Även om man inte har fukt eller mögel i syllarna, så kan en elak lukt, likt källare framträda i dessa hus. När virket torkar ur kommer oftast lukten, vilket även kan innebära att det finns risk för fukt i hus som inte luktar, men som har denna felaktiga byggkonstruktion. På ett för dig smidigt och proffsigt sätt löser vi dessa problem. Se under rubriken arbetsområden. och syllbyten, där får ni även en förklaring över vad syll är för någonting i byggnadssystemet.

Byggskadetekniks breda erfarenhet, har visat att problemen till största delen finns i de tryckimpregnerade syllarna i konstruktionen (inner- och yttersyllar) samt i golvkonstruktionen. Kombinationen impregnerade syllar på betongplatta och fukt kan ge upphov till stark lukt och obehag, utan att man har lukt, kan man ha problem. Flertalet av de hus som byggdes under ovanstående tidsperiod byggdes utan eller med bristfällig fuktsärr mellan väggar och golvkonstruktion. Byggskadeteknik har därför specialiserat sig på att utföra syllbyten och renover golvkonstruktioner.

Vi har södra Sverige som mål marknad med utgångsläge från Helsingborg och vårt verksamhetsområde ligger inom fukt och mögelskadade fastigheter (sjuka hus). Vi arbetar med ett väl utprovat system och har ansvarskännande byggnadsarbetare som utför de olika momenten i renoveringarna. Vårt program innefattar förutom syllbyten även sanering av betongplattor, krypgrunder och ventilation.

Om du har drabbats av fukt eller mögelskador i din fastighet - kontaktar du Byggskadeteknik. Vi byter ut syllen och renovera för en sund boendemiljö, löser fukt- och mögelproblem och åtgärdar eventuella vattenskador. Byggskadeteknik har bred kunskap som vår styrka och är specialister på syllbyten. 

Om du har behov av göra en besiktning inför ett husköp eller försäljning, kan vi rekommendera kunniga och seriösa konsulter i ditt område, vi kan även hjälpa till med att göra kontroller över om ditt hus tillhör de som har syllar eller golvkonstruktion med dessa problem!

När du sedan väljer vem som skall åtgärda syllarna på din fastighet finns det ett flertal aktörer på marknaden som konkurrerar med låga priser och med generösa garantivillkor. Byggskadeteknik tillhör inte de företag som konkurrerar med låga priser på syllbyten! Byggskadeteknik ser till att det blir riktigt gjort från början, för vilken fastighetsägare vill ha problem igen med syllarna efter 10 eller 20 år trotts garantier? 20 års garanti på vårt arbete lämnar även vi, men först och främst ser vi till att göra ett proffsigt syllbyte till dig!

Ring eller maila oss angående offertförfrågan eller referensmaterial. 

byggskadeteknik@telia.com

Kontor: 042-24 45 55

Ulf Broberg 070-320 65 22, Jan Broberg 070-320 65 23, Eva Larsson 070-320 65 24