Specialiserade på byte av syll och golvkonstruktioner

Kontakta oss nu!

Byter ut syllarna vid fuktskador & mögelskador

Kontakta oss nu!

Välkommen till Byggskadeteknik

BYGGSKADETEKNIK har funnits sedan slutet av 80-talet och är ett av de ledande företagen vad gäller renoveringar av fukt och mögelskadade fastigeheter. Vår specialitet är byte av syllar, samt golvkonstruktioner. 

Vi renoverar ca: 150 - 200 hus om året, vilket borgar för att vi har erfarenhet av det arbete som vi utför. Förutom vårt specialistområde, arbetar vi även med större renoveringar i samspel med våra duktiga underentreprenörer. 

Vi har ett gott rykte på marknaden och kan lämna flertal referenser till både fastighetsägare, mäklare, besiktningsmän, samt fuktkonsulter, det i de områden där du önskar få din fastighet vidgjord. Vi kan även åta oss större objekt som skolor och daghem. Byggskadeteknik är ett Helsingborgsbaserat företag men vårt arbetsområde sträcker sig över hela södra Sverige.

Vi lämnar 20 års garanti på våra syllbyten.