Har du frågor om fukt- och mögelskador, läs mer nedan

Byggskadeteknik AB 

Hur märks det att huset är drabbat av fukt- och mögelskador?

Ofta kan man inte se att huset är skadat. Det är vanligt att fukt- och mögelskador ger sig till känna först och främst genom en obehaglig lukt i huset - det kan lukta jordkällare. Denna lukt sätter sig både i bohag och kläder. Skadorna uppdagas ofta genom att vänner och bekanta påpekar att det luktar.

Varför uppstår fukt- och mögelskador?

Många tror att skadorna beror på byggfusk eller brister i utförandet, men så behöver det inte vara. Det finns naturligtvis många olika typer av problem. Generellt kan man säga att organiskt material inte skall ha direktkontakt med fuktig betong. Att bygga in impregnerat virke i en huskonstruktion är ingen bra lösning - tvärtom kan man få ännu värre luktproblem.

Under 70-talet byggdes många småhus i Sverige. Platta på mark blev ett vanligt grundläggningssätt. Det gick fort och var praktiskt på den typ av mark som det nu blev vanligt att ta i anspråk. För att kunna bygga ett isolerat övergolv på plattan gjöt man ofta in impregnerat virke i betongen och man placerade även impregnerade väggsyllar i kontakt med plattan. Dessutom lämnade man kvar sågspån och skräp på plattan. Ett annat alternativ var att avjämna plattan med sand, vilken sällan var fri från organiskt material.

När problemen med den här sortens grundläggning uppdagades började man snegla på äldre byggnadsteknik - krypgrunden blev allt vanligare. Att översätta den gamla torpargrunden till modernt byggande visade sig emellertid inte vara problemfritt. Idag är husen välisolerade och läcker inte så mycket värme genom bjälklaget. Kondensproblem kan inträffa under den varma årstiden då den varma och fuktiga utomhusluften når det kallare kryputrymmet. Fuktig och skräpig markbotten kan också ställa till luktproblem. Skador förekommer naturligtvis även i andra typer av konstruktioner, såsom inredda källare och souterränghus.

På följande länk kan du läsa en rapport från KTH; http://www.smahusskadenamnden.se/Rapport_ssn.pdf

En lektion om fukt –  i stort sett allt du behöver veta om fukt och fuktskador! 

(Källa: artikel från Vi i Villa)

Har ditt hus krypgrund? Är det tilläggsisolerat? Duschar ni mycket och låter en del av fukten gå ut i bostaden? Se där, några vanliga orsaker till fuktproblem i hus. Grundens konstruktion avgör till stor del om framtida fuktproblem kommer att uppstå. En väldränerad och fuktskyddad grund är en bra start på ett problemfritt boende. Fuktskador tillhör de vanligaste bekymren en villaägare kan drabbas av. Allt från dålig lukt till sönderfall av bärande konstruktionselelement kan ofta härledas till att fukt inte hanteras på rätt sätt. Nya rön visar också att fuktproblem i huset ofta ligger bakom sömnsvårigheter, bland annat på grund av att man kan få irriterade luftvägar. I den här artikeln får du lära dig vad fukt är, vilka skador som kan uppstå, huskonstruktioner som man ska se upp med och hur problemen kan åtgärdas. Mycket stora värden står på spel – ju tidigare åtgärder kan sättas in, desto mindre behöver det kosta. Fukt i sig är inte farligt, men att inte bry sig om fukten och hantera den ovarsamt kan definitivt vara det.