Byggskadeteknik AB erbjuder ett flertal byggtjänster i Skåne förutom syllbyte

Våra byggtjänster

 - Byggskadeteknik i Helsingborg

Golvkonstruktioner

Vi renoverar golvkonstruktioner i ditt hus eller fastighet. Vi arbetar med att Platonsystemet för ventilation i golvet.

Renovering av hus och hem - Byggskadeteknik i Helsingborg

Renoveringsarbeten

Vi utför även övriga renoveringsarbeten som exempelvis köksrenovering, takrenovering och köksrenovering bland annat.

Fukt och mögelsanering - Byggskadeteknik i Helsingborg

Fukt och mögel

Här kan du läsa mer om fukt och mögel och vad du kan göra för att agera förebyggande.