Byggskadeteknik AB erbjuder ett flertal byggtjänster i Skåne förutom syllbyte

Våra byggtjänster

Golvkonstruktioner

Vi renoverar golvkonstruktioner i ditt hus eller fastighet. Vi arbetar med att Platonsystemet för ventilation i golvet.

Service & Underhåll - GEMAB Måleri

Renoveringsarbeten

Vi utför även övriga renoveringsarbeten som exempelvis köksrenovering, takrenovering och köksrenovering bland annat.

Fukt och mögel

Här kan du läsa mer om fukt och mögel och vad du kan göra för att agera förebyggande.