Du vet att våra arbeten är ROT-avdragsberättigade?

Byggskadeteknik AB

ROT avdraget kring syllbyte och renovering av golvkonstruktioner

Dags för lite projekt i hemmet? Då kan du utnyttja möjligheten till ROT-avdrag. ROT-avdraget gäller för renovering / underhåll, ombyggnad samt tillbyggnad och kan utnyttjas av småhusägare och bostadsrättsinnehavare. Hyresrätter omfattas inte av systemet. Arbetet kan utföras i ett fritidshus, det finns inget krav på att det måste göras där man är mantalsskriven. Däremot måste man som privatperson äga fastigheten (inte via ett egenägt bolag) och den måste enligt fastighetstaxeringen vara klassificerad som ett småhus.

Skicka en offertförfrågan

Nya regler för rot- och rutarbete 2016

Nya regler för rot- och rutarbete den 1 januari 2016 Riksdagen har beslutat om nya reglerför rot- och rutavdraget som träder i kraft den 1 januari 2016. Följande förändringar har beslutats: Rotavdraget sänks till max 30 % av arbetskostnaden. Rutavdrag medges fortfarande med 50%

ROT-avdraget är kopplat till individen

Skattereduktionen är inte kopplat till fastigheten utan till den enskilda individen. Det innebär att om det finns två ägare till villan eller bostadsrätten kan avdrag göras med 30% av arbetskostnaden per ägare. Varje ägare har under 1 år rätt att nyttja totalt 50.000:- i rot/rut-avdrag 

Anlita ett företag med F-skatt

För att avdraget ska beviljas måste du anlita ett företag som har F-skattsedel. Eftersom det enbart är arbetskostnaden som är avdragsgill, inte materialkostnaden. Vid rot/rut-avdrag specificeras fakturan med arbetskostnad och material. Förtaget drar av summan på fakturan och ansöker till Skattemyndigheten. Skulle det visa sig att ni inte har rätt till rot-avdrag, måste resterande betalas till säljaren.

ROT-avdraget samordnas med Hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Tänk på att många energibesparande åtgärder också kan ses som reparationer och underhåll. Det gäller dock inte åtgärder som berättigar till bidrag från annat håll.

Betala rot och rut före årsskiftet

Viktigt att tänka på är att rot- och rutarbete ska vara betalat innan årets slut för det årets regler (ex. 2017) ska gälla. Arbetet behöver dock inte vara slutfört det året, utan det ska vara avslutat senast den 31 januari (ex 2018.

För mer information om ROT-avdraget, se Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.