Byta syll? - Vi utför syllbyte i Helsingborg, Malmö & övriga Skåne

Byggskadeteknik AB

Vi är experter på att byta syllar

Vi är din pålitliga byggfirma i Helsingborg och specialiserar oss på syllbyten i Malmö, Helsingborg och övriga orter i Skåne. Vi har minst 35 års erfarenhet av syllbyten och en hög passion för att upprätthålla säkerheten och stabiliteten i din träkonstruktion. Med den erfarenheten och kompetensen vi har kan du vara säker på att du får den hjälp du behöver och att arbetet görs med högsta noggrannhet och kvalitet.

Vad är en syll?

En syll är en horisontell träbalk som används som stöd för andra byggdetaljer. I byggtekniska sammanhang refererar en syll vanligtvis till en låg bjälke som är placerad nära marknivå i en byggnad, oftast i dess yttervägg. I moderna hus ersätts ofta syllen av en läkt som stöder sig på en grundmur, en betongbalk eller en gjuten betongplatta. I stavkyrkor är syllen en viktig komponent där de vertikala väggplankorna passar in i ett spår, även kallat en not, i syllen. Användning av syll i byggnader går tillbaka till vikingatiden. Även om det i moderna konstruktioner kan finnas en läkt som vilar på en grundmur, betongbalk eller gjuten betongplatta, kan den ibland sakna en effektiv fuktspärr, vilket kan leda till fuktproblem.

Skicka en offertförfrågan

Låt proffsen byta syll

Att byta syllar är inte enkelt. Dessutom är det mycket som kan gå fel. Vår rekommendation är att absolut inte ge sig på att byta syllarna själv utan låta oss som jobbar med detta byta dina syllar. Dels kan man förstöra mer än nödvändigt, samt att problemen fortfarande kan finnas kvar, eftersom att det är troligt att inte alla rester och delar blir borttagna. Innehåller syllarna även fukt har de skapat omfattande mögelproblem som kan ha spridit sig och måste behandlas. Behandling gör vi även av de som inte har synbar fukt. Men framför allt vem vill köpa ett hus av dig som inte ett dokumenterat professionellt specialistföretag på syllbyten har gjort!

Äldre hus och fastigheter är speciellt utsatta för fukt p.g.a. dåliga syllar

I vårt arbete märker vi att att det är ofta vi utför syllbyten på fastigheter från 1970-talet. Detta är på grund av en felkonstruktion som gjordes på fastigheterna under den tiden då man använde tryckimpregnerat trä som innehöll metaller. Efter flera år började dessa syllar lukta illa, vilket bidrog till ett stort obehag för boende i fastigheten. Har man drabbats av problem genom den gamla felaktiga byggtekniken, måste man åtgärda detta genom ett syllbyte och en Fungsidbehandling. Väggen vid syllbyte kan öppnas både från in- eller utsidan.

Utvändigt och invändigt syllbyte

Utvändigt syllbyte sker genom att två eller tre tegelskiften tages bort, invändigt syllbyte genom att ett snitt görs på väggen 8,5 cm över golvet, detta snitt döljs sedan bakom den nya golvlisten. Den gamla tryckimpregnerade syllen tas bort, samt spikklossarna i betongplattan. Området städas noga samt sprutas med (saneringsvätska mot mögel). När detta torkat lägges grundisoleringsmattan upp mot gipsväggen samt mot grundplattan vid utvändigt syllbyte, från insidan fäst fukt- och vindspärren mot asvaborden och läggs ovanpå den uppgjutna nya klacken, emot golvplattan läggs frigolit för att inte leda in kyla i golvet. Ny träsyll monteras med ett platt tätband, sedan lägges träsyllen, allt nytt trävirke behandlas också med fungesidbehandling. Nermonterad asfaboard ersättes med ny och vindpapp sättes upp mot asfaboarden och grundplattan. Efter detta muras nyt tegel på plats. Båda ingreppen vid syllbyte görs på ett mycket professionellt sätt, vilket ger minimala förändringar på det extriöra.

Inför arbetet

Inför ett syllbyte kommer vi överens med fastighetsägaren över hur denne vill ha arbetet utfört. I många fall har vi redan arbetat på identiska fastigheter på samma område eller i närliggande områden, därav att vi känner väl till de kostruktioner som syllbytena skall utföras på. Detta kan innebära att endast en telefonkontakt kan behöva göras. Det går även bra om en konsult eller besiktningsman redan har bedömt vad som skall åtgärdas i fastigheten och om vi känner till hur dessa vill ha det genomfört. När vi kommer till arbetsplatsen (Din fastighet) ser vi till att skydda golven på bästa sätt och att ta reda på allt det material som vi river ut. Vår målsättning är att kunderna skall ha så lite obehag som möjligt av vårt arbete kring syllbyten och golvrenoveringar. Vi utför syllbyten på alla träkonstruktioner som står på betongplatta eller torpargrund samt utför sanering av fukt- och mögel- skadade hus.

Under arbetet

När vi arbetar från insidan med syllbyte, öppnar vi endast upp 85 mm på väggen, vilket gör att befintliga tapeter och väggytor ej skadas och behöver göras vid. Ingreppet täcks sedan av en bredare list som är 95 mm. När öppningen är gjord frisläpper vi momentvis etapper av väggreglarna och tar bort den gamla syllen, i bland ligger den ovanpå betongplattan, men den kan även vara nergjuten, samt att det kan finnas nedgjutna spikklossar i betongplattan. Det är viktigt att allt organist material tas bort innan uppbyggnaden av den nya genomförs, vi sanerar därför noga och mögelskyddar. Det innan den nya träsyll fäst på bakelitdistanser och ersätter den gamla. I de fall när syllen är nergjuten i betongen, byggs först en ny klack upp, som gjuts i betong i jämnhöjd med golvplattan avskilld med isolering,  arbetsmomentet infattar även de andra delarna i våran väl utprovade konstruktion av fuktspärr, det ger Er ett effektivt skydd mot fukt och mögel. Dessutom behåller vår konstruktion golvvärmen intill väggarna. Med några andra konstruktioner som finns på marknaden riskeras att kyla leds in i golvplattan från ytterväggen.

Vanliga frågor och svar om syllar

Nedan finner du ett antal vanliga frågor och svar angående syllar.

Vad orsakar fuktangrepp i en syll?

Då syll oftast byggs i organiska material som exempelvis trä kan fuktskador uppstå om luftfuktigheten är för hög. Finns det dessutom ingen ventilation som gör att fukten kan försvinna så ökar risken för fuktangrepp och mögel i syllen. Detta påverkar husets konstruktion, då syllens syfte är till för att underlätta resningen av husets ramverk.

Hur vet man om syllen är dålig?

Det vanligaste symptomet på dåliga syllar är att syllen luktar. Dels är lukten frän och sätter sig i möbler och kläder men framför allt kommer lukten från tryckimpregnerade syllar som är fuktiga och avger även gaser som kan vara farliga.

Vad är tryckta syllar och är de farliga?

Tryckimpregnerade syllar innebär att trävirket har behandlats kemiskt för att göra dem mer hållbara mot väder och vind samt fukt. Problemet är att kemikalierna i de tryckimpregnerade syllarna kan utlösa skadliga ämnen om de blir fuktiga och kan komma in i bostaden. Impregneringsmedlen användes ända fram till slutet av 1970-talet. Det kan vara farligt att bo länge i en bostad där de tryckimpregnerade syllarna är fuktiga och överskrider gränsvärdena.

Vad kostar det att byta syll?

Det är svårt att säga ett fast pris på syllbyte, men har man otur kan det vara dyrt. Det är många faktorer som spelar in i priset. Hur svårt det är att komma åt syllarna, hur svårt angripna de är och hur lång tid det beräknas ta att åtgärda problemet. Kontakta oss för en offert!

Vill du läsa mer om syllar?

För att läsa mer om hur felaktiga syllar, fuktig syll, bristfällig fuktspärr och andra problem som förorsakas av fukt och mögel gå in på Fukt och mögel. Där hittar du det mesta om hur fukt, mögel, samt dålig luft kan förorsaka problem för både barn och vuxna. Det impregnerade virket som oftast syllar består av, har kemikalier i sig som inte är tillåtna vid dagen impregnering. När sedan de omväxlande är fuktiga och torkas ut igen, slår den elaka lukten till. En lukt som kan beskrivas som källaraktig eller dålig jord lukt. Vid för hög fukthalt bildas mögelsporer och dessa i sin tur kan påverka andningsorganen hos människan. Vissa hus byggdes även utan impregnerat virke, men i dessa fall, om man har fukt i syllarna, finns det inget eller ringa virke kvar. Krypgrunder som har organiskt material som ligger och skräpar, bildar när det är bristfällig ventialtion och fukt, mögelodlingar och med dessa kommer den källarliknande lukten.