Läs mer om husets svaga punkter

Byggskadeteknik AB

Olika hustyper har olika svaga punkter

Ett hus kan ha ett flertal svaga punkter som är känsliga och kan lätt angripas av fukt och mögel. Detta kan leda till omfattande skador som snabbt sprider sig om det inte åtgärdas. Det kan även se olika ut beroende vad för typ av hus det rör sig om. Nedan kan du läsa mer om olika hustypers svaga punkter och vad du som husägare kan göra för att agera förebyggande.

Skicka en offertförfrågan

Hus med platta på mark och inredd vind

 1. Felaktigt utförda plåtbeslag vid skorsten och ventilationsrör genom tak.
 2. Ventilationsöppning vid takfoten saknas eller är för liten.
 3. Ventilationsspalt mellan isolering och takfall saknas.
 4. Ångspärr saknas.
 5. Fel återfyllnadsmaterial, t.ex. lera, sten och jord.
 6. Dräneringsrör saknas, ligger fel eller har slammat igen
 7. Marken lutar mot huset.
 8. Uppreglade golv på ingjutna reglar som tar upp fukt. Ingen ångspärr.
 9. Felaktigt material under betongplattan.
 10. Regel under innervägg ligger direkt mot betongplattan.
 11. Ytterväggssyll saknar fuktspärr mot grunden.
 12. Luftspalt bakom teglet är igensatt eller saknas.

Detta kan Du göra själv för att förebygga skador: 

 • Kontrollera och underhåll.
 • Kontrollera och lägg eventuell tilläggsisolering rätt.
 • Kontrollera och ordna distans mellan isolering och panel.
 • Ta bort rabatter och matjord från huskroppen.
 • Justera marklutningen.
 • Se till att stuprören leder bort regnvatten från huset.

Hus med krypgrund

 1. Felaktigt utförda plåtbeslag vid skorsten och ventilationsrör genom tak.
 2. Ventilationsöppning vid takfoten saknas eller är för liten.
 3. Ångspärr saknas
 4. Fel återfyllnadsmaterial, t.ex. lera, sten och jord.
 5. Dräneringsrör saknas, ligger fel eller har slammat igen
 6. Marken lutar mot huset.
 7. Högt fuktinnehåll i utifrån kommande luft.
 8. Fyllnadsmaterial som drar åt sig fukt. Skräp på marken.
 9. Fuktkänsligt material i blindbotten.
 10. Bärande bjälke saknar fuktspärr mot grundmuren.
 11. Ytterväggssyll saknar fuktspärr mot grunden.

Detta kan Du göra själv för att förebygga skador: 

 • Kontrollera och underhåll.
 • Ta bort rabatter och matjord från huskroppen.
 • Justera marklutningen.
 • Se till att stuprören leder bort regnvatten från huset.
 • Städa bort byggskräp och organiskt material på marken i kryputrymmet.

Hus med souterrängvåning

 1. Felaktigt utförda plåtbeslag vid skorsten och ventilationsrör genom tak.
 2. Ventilationsöppning vid takfoten saknas eller är för liten.
 3. Ångspärr saknas
 4. Fel återfyllnadsmaterial, t.ex. lera, sten och jord.
 5. Dräneringsrör saknas, ligger fel eller har slammat igen
 6. Fel utförd invändig värmeisolering och olämpliga väggmaterial.
 7. Uppreglade golv på ingjutna reglar som tar upp fukt. Ingen fuktspärr.
 8. Felaktigt material under betongplattan.
 9. Otillräcklig eller ingen fuktisolering mot grundmur.
 10. Regel under innerväggen ligger direkt mot betongplattan utan fuktspärr.
 11. Ytterväggssyll saknar fuktspärr mot grunden.
 12. Marken lutar mot huset.

Detta kan Du göra själv för att förebygga skador: 

 • Kontrollera och underhåll.
 • Ta bort rabatter och matjord från huskroppen.
 • Justera marklutningen.
 • Se till att stuprören leder bort regnvatten från huset.
 • Ta bort invändig isolering och träreglar på motfyllda väggar. (Obs! I vissa elementkonstruktioner kan väggreglarna vara bärande.)
 • Återställ med puts samt fuktgenomsläpplig färg eller plåtreglar och gipsskivor.
 • Värmeisoleringen bör vara på utsidan.

Hus med källarvåning

 1. Felaktigt utförda plåtbeslag vid skorsten och ventilationsrör genom tak.
 2. Ventilationsöppning vid takfoten saknas eller är för liten.
 3. Ångspärr saknas
 4. Fel återfyllnadsmaterial, t.ex. lera, sten och jord.
 5. Dräneringsrör saknas, ligger fel eller har slammat igen
 6. Fel utförd invändig värmeisolering och olämpliga väggmaterial.
 7. Uppreglade golv på ingjutna reglar som tar upp fukt. Ingen fuktspärr.
 8. Felaktigt material under betongplattan.
 9. Otillräcklig eller ingen fuktisolering mot grundmur.
 10. Regel under innerväggen ligger direkt mot betongplattan utan fuktspärr.
 11. Ytterväggssyll saknar fuktspärr mot grunden.
 12. Marken lutar mot huset.

Detta kan Du göra själv för att förebygga skador: 

 • Kontrollera och underhåll.
 • Ta bort rabatter och matjord från huskroppen.
 • Justera marklutningen.
 • Se till att stuprören leder bort regnvatten från huset.
 • Ta bort invändig isolering och träreglar på motfyllda väggar. Återställ med puts samt fuktgenomsläpplig färg eller plåtreglar och gipsskivor. Värmeisoleringen bör vara på utsidan. (Obs! I vissa elementkonstruktioner kan väggreglarna vara bärande.)