Kontakta oss nu!

Fasadarbeten

Om du har problem med någon fasad på din fastighet eller kanske hela, så kan vi hjälpa dig att renovera denna. En del av detta arbeta kan sammanfalla med att man byter ut syllarna i ytterväggarna, i vissa fall kan fukt ha krypit upp längre än till syllarna eller genom fönsterkarmar eller genom takläckage! Buskar och träd som växer intill fasad kan även vara en källa till att fukt dras in i fasaden. Sedan påverka även vind och kraftig sol fasadens hållfasthet när regnet slår emot denna. Slarvigt uppmurad fasad med mycket överskotts murbruk kan leda till att afsaboarden blir fuktig vid kraftigt regn och med för trång luftspalt uppstår problem. 

Ytterväggar tegel

Principen för ytterväggar är att de ska stå emot regn och vind. En tegelvägg är vindtätt och klarar stora mängder nederbörd. Tegel är bra på att suga till sig vatten men är även bra på att torka ut när utomhusluften är torr.

Reveterade ytterväggar.

Reveterade ytterväggar fungerar i princip på samma sätt som tegel. Står emot vänder och vind bra. Men reveterade ytterväggar kräver ommålning och renovering efter ett visst antal år. Är inte underhållsfri.

Reveterade väggar brukar vara av en bladning av cement, halm och hönsnät. Detta gäller äldre hus. Nya hus byggs annorlunda.

Ytterväggar av trä

Träväggar är känsligare för vatten och vind. Nedanstående bild visar hur en trävägg är uppbyggd. En trävägg är uppbyggd på reglar. I regelverket placeras isoleringen. För att skydda huset kläs ytterdelen med vindpapp eller skivmaterial, valigast skivmaterial är asfaboard. Det är viktigt att ytterväggen är vindtätt. I annat fall kommer vinden att blåsa igenom isoleringen som då inte kommer att göra någon nytta. På vindpappen eller asfaboard spikas läkt. Detta är viktigt. Det måste finnas en luftspalt mellan klädselbrädorna och vindpappen. I annat fall kommer brädorna att rutna upp. Spikas tryckimpregnerat virke på väggen utan luftspalt kommer det att lukta som mögel inom några år.

Inneväggar

På insidan spikas skivmaterial, vanligtvis gips. Mellan gipsskivorna och isoleringen ska det finnas fuktspärr. Denna består vanligtvis av plast. Fuktspärren är viktig. Värm luft transporterar stora mängder med fukt. Om fukten tillåts tränga ut i isoleringen kommer väggen att bli förstörd av fukt. Vanligtvis mögel som följd.

Gamla hus med nästan ingen isolering tilläts luften att cirkulera genom väggen. Väggen förblev torr. Ju mer isolering det finns i väggen samt vindskydd desto större problem med fukt i väggarna. Fukten som letar sig in kommer inte ut. Perfekt för mögel.

Det är omstritt bland folk i största allmänhet med att sätta plast i väggarna. En del menar att plasten ger upphov till fuktproblemen. Sanningen är både och. En fuktspärr som är hel innebär inga problem. Fuktspärr som sätts upp felaktig och inte är tätt tillåter fukt komma in men inte ut. Vid borrning i en vägg, eller när spikar slåss i för att hänga upp tavlor, kan hål i fuktspärren uppstå. I värsta fall med fuktskador som följd.

Det går aldrig att komma ifrån att ju mer isolering det finns desto större risk för mögel. Tjockt isolerade väggar måste vara helt täta och inte tillåta att fukt tränger in.

Tilläggs isolerade ytterväggar.

En del trähus är tilläggsisolerade. Isoleras ytterväggen brukar det inte innebära några problem. Vanligt är att reveterade hus isoleras med frigolit, på ytterväggen, och kläs med tegel. Ger oftast inga problem.

Tilläggsisolerade inneväggarna kan ge upphov till mögel. Saknas en ordentlig fuktspärr blir det problem för eller senare.

Sammanfattning

Problem som kan uppstå med väggar är att fuktig inomhus luft tränger in i väggen. Vid en besiktning är det svårt att avgöra om så är fallet. Ju tjockare isolerade, det vill säga nyare hus, desto större problem.