Kontakta oss nu!

Syllbyten

Varför man byter syllarna?

Vad är en syll, syllar, syllarna eller syllen?

Från Wikipedia

En syll är en marknära balk som tjänar som underlag för någon annan konstruktionsdetalj.

I byggtekniska sammanhang syftar en syll på en marknära bjälke i en byggnad, oftast belägen i byggnadens yttervägg. Moderna hus har oftast inte en bjälke som syll utan en läkt som i sin tur vilar på en grundmur, betongbalk eller gjuten betongplatta. Syllen är en viktig konstruktionsdetalj i stavkyrkor där de stående väggplankorna fogas in i ett spår, en not, i syllen. Byggnader med syll anses ha funnits sedan vikingatiden. Även om det är en läkt som vilar på en grundmur, betongbalk eller gjuten betongplatta, kan den helt sakna eller ha en bristfällig fuktspärr och då finns problemen där!

Här följer en vanlig fråga som kan dyka upp vid husköp

Ska i nästa vecka skriva kontrakt på vårt första hus! Lika delar ångest och lycka... Det är ett 70-talshus med impregnerade syllar på platta och pga klassisk lukt i huset har vi tänkt byta syllarna. Vi fick ner priset 75 000 kr pga detta och hoppas att det täcker större delen av kostnaderna, om än inte allt.

Följande fanns att läsa under "Allt om dolda fel!" Källa: Vi i Villa.

Frågor om så kallade dolda fel hör till de allra vanligaste till våra experter. Här låter vi vår jurist, Robert Kiejstut, besvara ett antal olika frågor om detta alltid så heta ämne.

Hög fukthalt

Fråga: 
Vi köpte hus hösten 1997, i förra veckan hade vi en fuktkonsulent som borrade och mätte upp en fukthalt på 70-80 % i syllarna. Byte är nödvändigt på grund av lukten i huset. Syllen är impregnerad och nergjuten i betongen allt impregnerat virke måste bytas. Kostnad enligt byggskadeteknik beräknas till 75 000 kr. Vad gör man?

Svar:
Om skadorna inte kunde upptäckas vid besiktningen och det inte fanns något som kunde leda till minsta misstanke om eventuella skador vid besiktningstillfället, och om skadorna inte gick att upptäcka med mindre än att exempelvis golvet rivits upp, och om huset inte är alltför gammalt, ja då kan detta anses som ett dolt fel. 

I sådant fall skall skadorna och åtgärdskostnaderna dokumenteras av sakkunniga, vilket uppenbart skett. Därefter skall ni ta kontakt med säljaren och ställa krav på ersättning för de åtgärder ni tvingas vidta.

Vårt svar på vad det kostar att byta syllar beror på konstruktion och storlek på huset, gör en förfrågan till oss innan du köpt huset, så har du svaret på vad ett syllbyte kostar! Vår rekommendation är att absolut inte ge sig på att byta syllarna själv, dels kan man förstöra mer än nödvändigt, samt att problemen fortfarande kan finnas kvar. Det eftersom det är troligt att inte alla rester och delar blir borttagna. Innehåller syllarna även fukt har de skapat mögelproblem och dessa måste behandlas, behandling gör vi även av de som inte har synbar fukt. Men framför allt vem vill köpa ett hus av dig som inte ett dokumenterat professionellt specialistföretag på syllbyten har gjort!

Har man drabbats av problem genom den gamla felaktiga byggtekniken, måste man åtgärda detta genom ett syllbyte och en Fungsidbehandling. Väggen vid syllbyte kan öppnas både från in- eller utsidan, utvändigt syllbyte sker genom att två eller tre tegelskiften tages bort, invändigt syllbyte genom att ett snitt görs på väggen 8,5 cm över golvet, detta snitt döljs sedan bakom den nya golvlisten. Den gamla tryckimpregnerade syllen tas bort, samt spikklossarna i betongplattan. Området städas noga samt sprutas med (saneringsvätska mot mögel). När detta torkat lägges grundisoleringsmattan upp mot gipsväggen samt mot grundplattan vid utvändigt syllbyte, från insidan fäst fukt- och vindspärren mot asvaborden och läggs ovanpå den uppgjutna nya klacken, emot golvplattan läggs frigolit för att inte leda in kyla i golvet. Ny träsyll monteras med ett platt tätband, sedan lägges träsyllen, allt nytt trävirke behandlas också med fungesidbehandling. Nermonterad asfaboard ersättes med ny och vindpapp sättes upp mot asfaboarden och grundplattan. Efter detta muras nyt tegel på plats. Båda ingreppen vid syllbyte görs på ett mycket professionellt sätt, vilket ger minimala förändringar på det extriöra.

Inför ett syllbyte kommer vi överens med fastighetsägaren över hur denne vill ha arbetet utfört, i många fall har vi redan gjort identiska fastigheter på samma område eller i närliggande områden och därför känner vi väl till de kostruktioner som syllbytena skall utföras på. Vilket gör att endast en telefonkontakt ibland kan behövas göras, det går även bra om en konsult eller besiktningsman redan bedömt vad som skall åtgärdas och om vi känner till hur dessa vill ha det genomfört. 

När vi kommer till arbetsplatsen (Din fastighet) ser vi till att skydda golven och att ta reda på allt det material som vi river ut, vår målsättning är att kunderna skall ha så lite obehag som möjligt av vårt arbete kring syllbyten och golvrenoveringar.  

När vi arbetar från insidan med syllbyte, öppnar vi endast upp 85 mm på väggen, vilket gör att befintliga tapeter och väggytor ej skadas och behöver göras vid. Ingreppet täcks sedan av en bredare list som är 95 mm. 

När öppningen är gjord frisläpper vi momentvis etapper av väggreglarna och tar bort den gamla syllen, i bland ligger den ovanpå betongplattan, men den kan även vara nergjuten, samt att det kan finnas nedgjutna spikklossar i betongplattan. Det är viktigt att allt organist material tas bort innan uppbyggnaden av den nya genomförs, vi sanerar därför noga och mögelskyddar. Det innan den nya träsyll fäst på bakelitdistanser och ersätter den gamla. I de fall när syllen är nergjuten i betongen, byggs först en ny klack upp, som gjuts i betong i jämnhöjd med golvplattan avskilld med isolering,  arbetsmomentet infattar även de andra delarna i våran väl utprovade konstruktion av fuktspärr, det ger Er ett effektivt skydd mot fukt och mögel. Dessutom behåller vår konstruktion golvvärmen intill väggarna. Med några andra konstruktioner som finns på marknaden riskeras att kyla leds in i golvplattan från ytterväggen.

Vi utför syllbyten på alla träkonstruktioner som står på betongplatta eller torpargrund samt utför sanering av fukt- och mögel- skadade hus.

För att läsa mer om hur felaktiga syllar, fuktig syll, bristfällig fuktspärr och andra problem som förorsakas av fukt och mögel gå in på Fukt och mögel. Där hittar du det mesta om hur fukt, mögel, samt dålig luft kan förorsaka problem för både barn och vuxna. Det impregnerade virket som oftast syllar består av, har kemikalier i sig som inte är tillåtna vid dagen impregnering. När sedan de omväxlande är fuktiga och torkas ut igen, slår den elaka lukten till. En lukt som kan beskrivas som källaraktig eller dålig jord lukt. Vid för hög fukthalt bildas mögelsporer och dessa i sin tur kan påverka andningsorganen hos människan. Vissa hus byggdes även utan impregnerat virke, men i dessa fall, om man har fukt i syllarna, finns det inget eller ringa virke kvar. Krypgrunder som har organiskt material som ligger och skräpar, bildar när det är bristfällig ventialtion och fukt, mögelodlingar och med dessa kommer den källarliknande lukten.

Tryck på följande länk så kommer du till Byggskadetekniks kontaktuppgifter.